« terug naar vorige pagina

Fit 4 Fun

Fit 4 Fun is een gevarieerd sportprogramma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen van kinderen met overgewicht samen met hun ouders/verzorgers. ZoHealthy biedt het Fit 4 Fun programma aan voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar in de gemeente Oosterhout.

Op naar een gezonde leefstijl

Uw zoon of dochter gaat samen met u proberen om een gezondere levensstijl aan te leren. Door kleine veranderingen in eet- en leefgewoonten aan te brengen, kunnen kinderen blijvend een gezond gewicht bereiken. Daarnaast gaat uw kind meer bewegen/sporten met de beweegcoach en de kinderfysiotherapeut. En wordt gekeken naar een passende aansluiting bij een sportvereniging wanneer dit niet het geval is. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen nu en in de toekomst vaak worden voorkomen.

Team van zorgprofessionals

U en uw kind hoeven het niet alleen te doen. Bij het aanleren van een positieve leefstijl worden u en uw kind ondersteund en begeleid door een team van zorgprofessionals. Het team bestaat uit een diëtist, kindercoach, kinderfysiotherapeut, beweegcoach en natuurlijk u als ouder.

Wat houdt het programma in?

Het Fit 4 Fun programma duurt in totaal 1,5 jaar en bestaat uit 3 fasen.

De eerste intensieve fase (zes maanden) bestaat uit 2x per week een leuk en zeer afwisselend sportprogramma, aangevuld met individuele gesprekken met de kindercoach, diëtist en kinderfysiotherapeut plaats.

In de sportfase van het programma (zes maanden) komen de kinderen 1x per week voor het sporten bijeen en sporten de kinderen 1x per week bij een zelfgekozen sportclub of beweegactiviteit

De follow-up-fase (een jaar) begint tegelijkertijd met de tweede fase en bestaat uit twee voortgangsbesprekingen en een viertal vragenformulieren (na twee jaar). Waar nodig zullen ook de gesprekken met de diëtist en kindercoach worden vervolgd.

Vergoeding

Het merendeel van de kosten van Fit 4 Fun wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is echter verschillend per zorgverzekeraar en afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. Er is een ouderbijdrage van € 15,00 per maand.

Meer info en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via overgewicht@zohealthy.nl of via tel. (0162) 24 77 77.

Voor de begeleiding kunt u zich rechtstreeks aanmelden of doorverwezen worden via uw huisartsenpraktijk of een andere zorgverlener. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Aanmelden begeleiding